تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 16
آرامش در خانه ایرانی
دکتر محمد صادق طاهر طلوع دل؛ خانم سیده اشرف سادات
300,000 240,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته
دکتر مجید شاه قلی
500,000 400,000
اصول مخابرات بی سیم نوری، مبتنی بر دیودهای نورانی
دکتر سعید علیائی؛ خانم فرزانه ابراهیمی
250,000 200,000
اصول و کاربردهای فرامواد نوری با شبیه سازی عددی و نرم افزار لومریکال
دکتر محمود صیفوری؛ خانم فاطمه مرادیانی؛ خانم سکینه الماسی منفرد
300,000 240,000
انرژی و آلودگی
دکتر حسن یوسفی؛ آقای امیرحسین میرآبادی؛ خانم فاطمه باجمانلو؛ خانم سحر قلعه؛ خانم سیده مهسا موسوی
400,000 320,000
بتن های الیافی توانمند
دکتر موسی مظلوم؛ آقای سجاد میرزا محمدی
75,000 60,000
بدن سازی تخصصی والیبال
دکتر امیر حسین منظمی؛ دکتر علی امامی؛ آقای علی رشیدی غفاربی
300,000 240,000
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری
آقای علی اکبر عظمتی
150,000 120,000
تفسیر تصاویر سنجش از دور نوری و راداری
دکتر علیرضا شریفی
250,000 200,000
خلاقیت و روشهای آموزش آن
دکتر علیرضا عصاره؛ آقای علی راهبر
800,000 640,000
درآمدی بر طراحی مسکن سالم
دکتر سید باقر حسینی؛ دکتر اسماعیل ناصرترابی
250,000 200,000
زبان معمار ی ۲۶ اصل که هر معمار باید بداند
دکتر مرضیه آزاد آرمکی؛ آقای علیرضا دودانگی
800,000 640,000
مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی
دکتر سید زین العابدین موسوی؛ دکتر پرویز امیری؛ آقای محمد صادق میرزاجانی دارستانی
300,000 240,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی؛ آقای امراله کوهی فائق
180,000 144,000