نویسنده: دکتر فرامرز آشنای قاسمی
تعداد عنوان ها: 3
دینامیک ماشین
آ. اچ سونی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی
300,000 240,000
ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
250,000 200,000
مجموعه آثار فکاهی و طنز
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
200,000 160,000