نویسنده: آقای وحید مهدوی
تعداد عنوان ها: 2
اصول ریخته گری فلزات
خانم امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
75,000 60,000
ریخته گری آلیاژهای آهنی
دکتر امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
160,000 128,000