انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر موسی محمودی صاحبی
تعداد عنوان ها: 3
طراحی اتصالات پای ستون در سازه های فولادی
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای مهدی زارع
70,000 59,500
فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای فرید محمودی صاحبی
80,000 68,000
مبانی طراحی لرزه ای سازه ها
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای مهدی زارع
75,000 60,000