انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: آقای مهدی زارع
تعداد عنوان ها: 2
طراحی اتصالات پای ستون در سازه های فولادی
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای مهدی زارع
70,000 59,500
مبانی طراحی لرزه ای سازه ها
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای مهدی زارع
75,000 60,000