موضوعات: مکانیک
تعداد عنوان ها: 27
ارتعاشات سیستم های پیوسته
دکتر مجید شاه قلی
500,000 400,000
آزمون آلتراسونیک و کاربرد آن
دکتر حسن جعفری
27,000 21,600
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000 160,000
اصول تجربی و تئوری تست موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی میرمحمدی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
180,000 144,000
اصول دینامیک گازها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی؛ آقای محمد سالاری کنگ
350,000 280,000
انتخاب فرآیند از طراحی تا ساخت
دکتر علی پورکمالی انارکی؛ آقای محمد احمدی؛ آقای سروش مسعودی
300,000 240,000
انتقال حرارت جابه جائی
دکتر کامران مبینی
300,000 240,000
تهویه و تبرید اصول و کاربردها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای محمد رضا خانی؛ خانم فائزه احسانی درخشان؛ آقای سعید یوسفی
150,000 120,000
تئوری و کاربرد هیدرولیک
علی اصفیاء؛ محمود حضرتی نژاد؛ مسعود سعیدی بروجنی
110,000 88,000
جیگها و فیکسچرها
آقای هادی ایمانی؛ آقای علیرضا کفیلی یوسف آبادی
120,000 96,000
جوشش استخری
دکتر حمید صفاری؛ آقای امیر میرزاقیطاقی
120,000 96,000
دینامیک خودروهای جاده
دکتر علی علی رحمانی هنزکی؛ آقای احد فروندی
150,000 120,000
دینامیک ماشین
آ. اچ سونی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی
300,000 240,000
ریاضیات مدل سازی حرارتی
آقای محمد حسین پور؛ آقای علی پورکمالی انارکی؛ آقای رامین محمدپور
170,000 136,000
راهنمای تعمیرات پژو 405
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد؛ آقای امیر فتوحی
140,000 125,000
ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
250,000 212,500
طراحی قیدها و بندها
دکتر محمد حسین پور؛ آقای امید روحانی رفتار؛ خانم مهنوش رسا؛ خانم الهه الیاسی؛ آقای گئونیک آزادکلی
100,000 80,000
طراحی و تکنولوژی قالب ها و فرآیندهای کشش
آقای هادی ایمانی؛ آقای سید حامد میرزاده
150,000 127,500
کنترل اتوماتیک ریون و تشریح کامل مسائل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
48,000 40,800
مبانی و کاربرد های انرژی زمین گرمایی ( به همراه cd)
دکتر جاماسب پیرکندی؛ دکتر علی میرمحمدی
180,000 144,000
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(1)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000 212,500
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(2)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000 212,500
مکانیک شکلدهی ورقهای فلزی مدلسازی ساختاری و شبیه سازی عددی
دکتر محمد حسین پور؛ خانم افسون ملکیان
250,000 200,000
مکانیک کاربردی شوک و ضربه
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ آقای سعید شیری
400,000 320,000
موتور سیکلت مبانی و ایمنی
دکتر جواد مرزبان راد؛ خانم شبنم رحیم نژاد
200,000 160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه