انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
موضوعات: معارف اسلامی
تعداد عنوان ها: 11
تأملاتی بر کلام جدید
دکتر زهرا کاشانیها
40,000 32,000
جرعه ای قرآن وحدیث
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
24,000 19,200
روزنه ای به ایمان
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
30,000 25,500
زنده عشق
خانم زهرا حاتمی تفرشی
180,000 144,000
سفر آخرت از منظر نهج البلاغه
آقای محمدعلی عادلی مقدم
10,000 8,500
سفیر عشق ( زندگی نامه شهید رضا علی قاسمی)
خانم لیلا ابراهیمی؛ خانم فاطمه قاسمی
50,000 42,000
منشور حرکت
نهاد رهبری
39,000 33,150
نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
دکتر عین الله خادمی
55,000 46,750
نغمه ای از ملکوت
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
25,000 21,250