انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
تعداد عنوان ها: 27
مهندسی نگهداری ماشینهای الکتریکی گردان
آقای مهران کاویانی؛ آقای سید محسن حسینی؛ آقای علیرضا مهاجر
150,000 127,500
موتورهای القایی خطی (تحلیل، طراحی و مدلسازی)
دکتر عباس شیری؛ دکتر عباس شولایی
150,000 120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه