تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 19
اصول طراحی معماری و منظر فضاهای آموزشی مبتنی بر رضایتمندی کاربران
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر سمیه پورباقر
720,000 576,000
انواع سیمان: معرفی سیمان سنگ آهک - رس کلسینه
دکتر امیر طریقت؛ خانم فاطمه ارباب
600,000
پاک سازی داده ها : رفع ناسازگاری، تکرار، مقدار ازدست رفته و اغتشاش
دکتر نگین دانشپور؛ خانم مهدیه عطاییان
600,000
تغییرات اقلیمی و ساختارهای محیطی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ دکتر رضا رامیار
900,000 720,000
جوشکاری فرآیندها و متالورژی
دکتر سروش پرویزی؛ آقای میلاد مرادی
750,000 600,000
خوردگی مواد تحت گاز UF6
دکتر نوشین یساول؛ آقای حمیدرضا حسن بیگی؛ دکتر سید امیرحسین فقهی؛ دکتر حسن جعفری
550,000 440,000
درختان معطر و صنعت عطر
دکتر پانته آ عمرانی
600,000 480,000
ذهن در معماری: علوم اعصاب، تجسم و آینده طراحی
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر فاطمه جم
700,000 560,000
سیدقطب و مسئله تکفیر
دکتر حمید ایماندار؛ دکتر حسن زرنوشه فراهانی
850,000 680,000
شناخت مقدماتی مصالح ساختمانی
آقای نبی الله احمدی؛ آقای ارشک سبزی پور؛ آقای حمیدرضا موسائی
1,000,000 800,000
مسکن و تحرک مستقل کودکان
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ دکتر حسین باقری
650,000 520,000
معماری مدارس پایدار
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر سمیه پورباقر
660,000 528,000
مقدّمه ای برحلال ها در آموزش شیمی سبز
دکتر مریم صباغان؛ احمد هادی پور
600,000 480,000
من و بیکران: طرحی برای زیست اخلاقی
دکتر عبدالله صلواتی
1,000,000 800,000
نقشه کشی صنعتی 2
دکتر ولی اله پناهی زاده؛ دکتر علی پورکمالی انارکی
600,000
نقشه های مرکب: تلرانس ها و انطباقات
دکتر ولی اله پناهی زاده؛ دکتر علی پورکمالی انارکی؛ آقای امیرحسین حسینی
600,000
هیدرولوژی شهری، آبخیزداری و مسائل اقتصادی - اجتماعی
دکتر حسین یوسفی؛ دکتر ام البنین بذرافشان؛ دکتر زهرا اژدری
400,000 320,000