موضوعات: ������������ �� ��������������
تعداد عنوان ها: 39
آرامش در خانه ایرانی
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل؛ خانم سیده اشرف سادات
300,000
اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محمد باقری
150,000
اصول طراحی معماری و منظر فضاهای آموزشی مبتنی بر رضایتمندی کاربران
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر سمیه پورباقر
720,000 576,000
انرژی و آلودگی هوا
دکتر حسن یوسفی؛ آقای امیرحسین میرآبادی؛ خانم فاطمه باجمانلو؛ خانم سحر قلعه؛ خانم سیده مهسا موسوی
400,000
به سوی یک معماری موفق (17 گام برای دانشجویان معماری)
دکتر جمالدین مهدی نژاد؛ آقای علی صادقی حبیب آباد
250,000
تاریخ باغ سازی
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محسن فیضی
1,250,000 1,125,000
تغییرات اقلیمی و ساختارهای محیطی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ دکتر رضا رامیار
900,000 720,000
تکنولوژی و معماری بومی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ خانم سیده اشرف سادات
180,000
تنظیم شرایط محیطی
آقای رحیم نورافکن طالش میکائیل
130,000
جزئیات معماری در ساختمانهای مدرن
آقای قدرت الله رسولی نژاد؛ آقای شاهین تاج الدینی
200,000
چیستی و مرز طراحی شهری
دکتر سینا رزاقی اصل
100,000
درآمدی بر طراحی مسکن سالم
دکتر سید باقر حسینی؛ دکتر اسماعیل ناصرترابی
250,000
درختان در منظر شهری
خانم معصومه علی پور
180,000
ذهن در معماری: علوم اعصاب، تجسم و آینده طراحی
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر فاطمه جم
700,000 560,000
زبان فضا و فرم
دکتر جیمز اکلر؛ دکتر علی شرقی؛ آقای علی یاسر جعفری
200,000
زبان معماری ۲۶ اصل که هر معمار باید بداند
دکتر مرضیه آزاد آرمکی؛ آقای علیرضا دودانگی
800,000 640,000
زیست پذیری در خانه ایرانی
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل؛ خانم سیده اشرف سادات
1,000,000 800,000
شاخصه های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه های مسکونی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ خانم سیده اشرف سادات
170,000
شهرهای رویایی شاکله جهان در هفت انگاره شهری
دکتر مسعود علیمردانی؛ آقای کسری کتاب اللهی؛ خانم فاطمه زین الصالحین
300,000
قانون و عملکرد
دکتر اسماعیل ضرغامی
130,000
مبانی روانشناسی محیطی
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم ملیحه باقری؛ آقای کسری حسن پور؛ خانم مریم حیدرزاده
300,000
مجموعه جامع مصالح شناسی دفتر اول: آجر در معماری (زیبایی و کارایی ها)
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم سید زهرا سیدین خراسانی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه