ناشر: �������������� ���������� �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 240
1404 پیام برای مدیران 1404
آقای مصطفی قنادها
200,000
Academic Writing
دکتر مریم مشکوه
32,000
English Idioms and Proverbs in Context
آقای علیرضا هنرور؛ آقای مجتبی رمضانی
180,000
Gis ArcView
دکتر جلال ولی الهی
43,000
Pspice تحلیل مدارهای الکتریکی
آقای امیر مسعود سوداگر
4,000
SYSTAT و نرم افزار تحلیلی آماری
دکتر جلال ولی الهی
25,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی؛ آقای امراله کوهی فائق
180,000
آرامش در خانه ایرانی
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل؛ خانم سیده اشرف سادات
300,000
آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی
دکتر اعظم انارکی فیروز؛ خانم آرزو واعظ نائینی
800,000 640,000
آزمون آلتراسونیک و کاربرد آن
دکتر حسن جعفری
27,000
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000
آنتن های پچ مایکرواسترپ (ویرایش دوم)
خانم فاطمه گران؛ آقای پویا گودرزی؛ آقای سجاد شهباززاده
1,500,000 1,200,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته
دکتر مجید شاه قلی
500,000
اصول پردازش تصاویر دیجیتال
دکتر محمد شمس اسفندآبادی؛ آقای ابو الفضل احمدی
150,000
اصول تجربی و تئوری تست موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی میرمحمدی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
180,000
اصول تکنولوژی ریخته گری
دکتر امیر عابدی؛ خانم مریم کرمی
52,000
اصول دینامیک گازها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی؛ آقای محمد سالاری کنگ
350,000
اصول دینامیک گازها (2)
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه