تعداد عنوان ها: 208
طراحی قیدها و بندها
دکتر محمد حسین پور؛ آقای امید روحانی رفتار؛ خانم مهنوش رسا؛ خانم الهه الیاسی؛ آقای گئونیک آزادکلی
100,000 80,000
طراحی و تکنولوژی قالب ها و فرآیندهای کشش
آقای هادی ایمانی؛ آقای سید حامد میرزاده
150,000 120,000
طرح های آماری در علوم زیستی
دکتر فائزه فاضلی؛ آقای علیرضا رهی
45,000 36,000
فتوگرامتری کاربردی
آقای ابوالفضل خاکبازان
800,000 640,000
فرهنگ نامه تخصصی متالورژی
آقای حسین کلانتر؛ آقای مسعود یوسفی؛ آقای حجت الله زیاری
290,000 232,000
فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای فرید محمودی صاحبی
80,000 64,000
فناوری تولید الیاف شیشه
دکتر محمد رنجبران
30,000 24,000
فناوری ساخت درهای چوبی
حسین رنگاور
150,000 120,000
فناوری ماشینهای صنایع چوب
دکتر محمد غفرانی؛ دکتر غنچه رسام؛ آقای محمد علی نیکنام
150,000 120,000
فنون یادگیری برای زبان آموزان ایرانی
دکتر مهرک رحیمی
35,000 28,000
فنون مدیریت
آقای مصطفی قنادها
30,000 24,000
قانون و عملکرد
دکتر اسماعیل ضرغامی
130,000 104,000
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
دکتر عباس حق اللهی؛ آقای یوسف مددی؛ خانم مرضیه عباسی طرئی
110,000 88,000
کتابنامه (ویراست پنجم-پاییز 95)
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
کریستال های فوتونی؛ افزاره ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها
دکتر سعید علیائی؛ آقای احمد محب زاده بهابادی
200,000 160,000
کشش تسهیل شده
دکتر امیر حسین براتی؛ امیر اشراقی
32,000 25,600
کلیات علم تدریس
دکتر سید حسین میرلوحی
140,000 112,000
کنترل اتوماتیک ریون و تشریح کامل مسائل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
48,000 38,400
کنترل فرایند صنعتی
دکتر سیدزین العابدین موسوی؛ آقای نعمت اله غفاری جزی
185,000 148,000
کندوکاوی در مفاهیم آنتروپی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی
25,000 20,000
گزیده ی منظومه های نظامی
دکتر یداله بهمنی مطلق
200,000 160,000
ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب
دکتر حسین رنگاور؛ آقای علی کوه پیما
50,000 40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه