پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 10
1404 پیام برای مدیران 1404
آقای مصطفی قنادها
200,000 160,000
بارگذاری ساختمانها
دکتر موسی مظلوم
120,000 96,000
برگزیده ادب و نگارش فارسی
دکتر رسول چهرقانی؛ دکتر یدالله بهمنی مطلق
300,000 240,000
تنظیم شرایط محیطی
آقای رحیم نورافکن طالش میکائیل
130,000 104,000
دستور زبان انگلیسی پایه
آقای جمالالدین جلالی پور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
130,000 104,000
روش و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان
دکتر اصغر وطنی اسکویی
450,000 360,000
ریخته گری آلیاژهای آهنی
دکتر امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
160,000 128,000
متون انگلیسی پایه + CD
دکتر جمالالدین جلالیپور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
350,000 280,000
متون انگلیسی عمومی
آقای جمال الدین جلالی پور؛ آقای علیرضا هنرور
150,000 120,000