درباره انتشارات

اهداف مدیریت انتشارات تقویت روح تحقیق و تتبع در زمینه‌های علمی، تخصصی و فرهنگی و تشویق محققان و دانشمندان از طریق انتشار حاصل تحقیقات و مطالعات، تألیف، ترجمه و نشر کتابهای دانشگاهی به منظور تسهیل امر آموزشی برای استادان و دانشجویان، فراهم آوردن زمینه‌های تولید، نشر، توزیع کتابها و نشریات سودمند و عرضه آنها با قیمت مناسب و عادلانه، نشر تحقیقات و تتبعات جدید و معتبر به زبان فارسی و یا سایر زبانهای خارجی، ترجمه و تألیف و نشر کتب جدید مرجع به طور اعم و راهنماها، لغت‌نامه‌ها، مجموعه‌ها، اصطلاحات علمی، کتابشناسی‌ها، تصحیح و نقد متون علمی، انجام دادن امور پشتیبانی در نشر مجلات دانشگاه می باشد.