مدیر مسئول

  دکتر علی شرقی
دکترای معماری، منظر
داخلی: 2425
ایمیل: sharghi@sru.ac.ir
 
 

شرح وظایف رئیس اداره انتشارات

تسهیل فرآیند پذیرش ، بررسی ، چاپ و انتشار کتاب های دانشگاهی

توسعه و ساماندهی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه

بازنگری هدفمند در شیوه نامه اجرایی نشریات علمی و علمی - پژوهشی

ارتقاء سطح کیفی و فنی کتاب ها ، مجلات و دیگر آثار انتشاراتی دانشگاه

سیاست گذاری در جهت تشویق اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه به مشارکت در چاپ کتاب های دانشگاهی

ایجاد وحدت رویه و تمرکز لازم در نشریات تخصصی و علمی-پژوهشی دانشکده ها

ایجاد انضباط مالی بیش از پیش در بخش حوزه انتشارات

تلاش در جهت بازاریابی و فروش کتب و دیگر آثار انتشاراتی و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه