کتب سال دانشگاه

 

 

آیین نامه انتخاب کتب سال دانشگاه 

فهرست کتب سال و حامی نشر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

ردیف

سال

نوبت چاپ

عنوان کتاب

 پدیدآورندگان

دانشکده مربوطه

عنوان 

1 89 1 مقدمه ای بر فوتونیک دکتر سعید  علیایی برق و کامپیوتر کتاب سال 
2 90 3 منظر و مرایا مهندس ترقی جاه معماری و شهرسازی کتاب سال 
3 90 2 فتوگرامتری کاربردی مهندس خاکبازان عمران کتاب سال 
4 90 2 اصول اجرایی در قالب بندی، آرماتوربندی دکتر سعید غفارپور جهرمی عمران کتاب سال 
5 90 21 متون انگلیسی پایه آقای جلال الدین جلالی پور- عباس قاسم زاده - دکتر رضا نجاتی - آقای هنرور علوم انسانی کتاب سال 
6 90 1 روش یاددهی و یادگیری در ازمونهای فنی و حرفه ای دکتر سید حسین میرلوحی علوم انسانی کتاب سال 
7 90 1 نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان دکتر عین اله خادمی علوم انسانی کتاب سال 
8 90 1 اصول ریخته گری فلزات دکتر امیر عابدی- دکتر پیروز مرعشی مواد و فناوری های نوین کتاب سال 
9 91 1 طراحی و مدیریت منظر در طبیعت پیرامون از نگاه مردم دکتر علی شرقی معماری و شهرسازی کتاب سال 
10 91 2 بارگذاری ساختمان دکتر موسی مظلوم عمران کتاب سال 
11 91 1 مدیریت رویدادهای ورزشی آقای عباس بنیان - دکتر عباس نظریان علوم تربیتی کتاب سال 
12 91 1 مدیریت منابع انسانی (ازتئوری تا عمل) دکتر حسین صفرزاده- محمود احمدی شریف- دکتر علیرضا ذاکری مواد و فناوری های نوین کتاب سال 
13 91 1 منشور حرکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری   کتاب سال 
14 92 1 جداگر لرزه ای سازه ها با جداگر لرزه ای الاستومریک دکتر عباس حق اللهی عمران کتاب سال 
15 92 1 ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی دکتر فرامرزآشنای قاسمی مکانیک کتاب سال 
16 92 1 تغذیه ورزشکاران دکتر مجید کاشف - علیرضا رمضانی علوم تربیتی کتاب سال 
17 93 5 برگزیده ادب و نگارش فارسی دکتر چهرقانی- دکتر بهمنی علوم انسانی کتاب حامی نشر
18 93 20 دستور زبان انگلیسی آقای جلال الدین جلالی پور- عباس قاسم زاده - دکتر رضا نجاتی - آقای هنرور علوم انسانی کتاب حامی نشر
19 93 1 روانشناسی ورزشی خانم دکتر حمیدی علوم انسانی کتاب سال 
20 93 1 فرایند از تولید تا ساخت دکتر پورکمالی مکانیک کتاب سال 
21 93 1 سیستم های هیدرولیک ماشین آلات سنگین مهندس اصفیاء مکانیک کتاب سال 
22 93 1 شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم دکتر مریم صباغان علوم پایه کتاب سال 
23 93 1 فناوری ساخت درهای چوبی دکتر حسین رنگ آور مواد و فناوری های نوین کتاب سال 
24 93 1 کنترل فرآیند صنعتی دکتر سید زین العابدین موسوی برق و کامپیوتر کتاب سال 
25 93 1 مکان پایدار دکتر حمیدرضا عظمتی معماری و شهرسازی کتاب سال 
26 93 1 دشمنان ریز و درشت مهندس هادی عارفی معماری و شهرسازی کتاب سال 
27 94 1 تهوبه و تبرید، اصول و کاربردها دکتر محمد رضا علیگودرز مکانیک کتاب سال 
28 94 1 دینامیک خودروهای جاده ای دکتر رحمانی مکانیک کتاب سال 
29 94 1 مهندسی لیزر و مخابرات فضای نوری دکتر سعید علیایی برق و کامپیوتر
کتاب سال 
30 94 1 دینامیک ماشین دکتر نوری خاجوی - دکتر فرامرز آشنای قاسمی مکانیک  کتاب سال
31 94 8 متون انگلیسی عمومی آقای جلال الدین جلالی پور- آقای هنرور علوم انسانی کتاب حامی نشر
32 95 1 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در زبان انگلیسی   آقای علی رضا هنرور علوم انسانی کتاب سال
33 95 1 به سوی یک معماری موفق 17 گام برای دانشجویان  دکتر جمال‌الدین مهدی نژاد معماری و شهرسازی کتاب سال
34 95 1 مکانیک کاربردی شوک و ضربه دکتر فرامرز آشنای قاسمی مکانیک کتاب سال
35 95 5 تنظیم شرایط محیطی مهندس میکائیل معماری و شهرسازی کتاب حامی نشر
36 96 1 زبان تخصصی زبان چوب دکتر حمیدرضا تقی یاری مواد و فناوری های نوین کتاب سال 
37 96 1 اصول فیلترهای تطبیقی و تحلیلی عملکرد آنها دکتر محمد شمس اسفندآبادی برق و کامپیوتر کتاب سال 
38 96 1 کریستال های فوتونی؛ افزاره ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها دکتر سعید علیایی برق و کامپیوتر  کتاب سال
39 97 1 انتقال حرارت جابه جایی دکتر کامران مبینی  مکانیک  کتاب سال 
40 97 1 بدن سازی تخصصی والیبال دکتر امیر حسین منظمی - دکتر علی امامی - علی رشیدی غفاربی علوم ورزشی   کتاب سال
41 97 1 نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی دکتر اسماعیل ضرغامی  معماری و شهرسازی  کتاب سال 
42 98 1 آسیبهای اجتماعی و تاثیر آنها بر کودکان و نوجوانان
دکتر نجف طهماسبی پور
علوم انسانی
کتاب سال 
43 1400 1 حل مسئله ریاضی، از نظریه تا عمل دکتر ابراهیم ریحانی علوم پایه کتاب سال
44 1401 1 تربیت بدنی عمومی
دکتر مجید کاشف و جمعی از مولفان
علوم ورزشی کتاب سال 
45 1401 1 آشنایی با پردازش آماری سیگنال هاا دکتر محمد کلانتری - سروش رستمی گورانی - محمد مهدی محمد پور تویسرکانی
برق و کامپیوتر کتاب سال 
46 1401 8 روش ها وجزئیات اجرایی بهسازی ساختمان در برابر زلزله
دکتر اصغر وطنی اسکوئی
عمران کتاب حامی نشر
47
1402
1
نانو ساختارهای کربنی، ساختار و خاصیت های الکترونی
دکتر رویا مجیدی
علوم پایه
کتاب سال
48
1402
1
مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال و کاربردهای آن
دکتر شهریار شیروانی مقدم
برق و کامپیوتر
کتاب سال