تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علیرضا هنرور، مریم مشکوة
تعداد صفحه: 238
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: فرشته شهیدی، مجتبی صادقی قمی، خدیجه پورعبدی
تعداد صفحه: 178
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علی شرقی، مهرناز رمضانپور
تعداد صفحه: 452
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدصادق طاهر طلوع دل، سیده اشرف سادات
تعداد صفحه: 484
نوبت چاپ: اول
نویسنده: رویا مجیدی
تعداد صفحه: 185
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: هادی صمدی، مسعود صبیانی، محمد رحیمی، نرگس ...
تعداد صفحه: 236
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: موسی محمودی صاحبی، فرید محمودی صاحبی، مهدی ...
تعداد صفحه: 204
نوبت چاپ: اول
نویسنده: مجید کاشف
تعداد صفحه: 284
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمد کلانتری، سروش رستمی گوران، محمدمهدی ...
تعداد صفحه: 486
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: امیر طریقت، فاطمه ارباب
تعداد صفحه: 176
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: اسماعیل ضرغامی، حسین باقری
تعداد صفحه: 140
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: نگین دانشپور، مهدیه عطاییان
تعداد صفحه: 220

پر فروش ترین ها

جوشکاری فرآیندها و متالورژی
نوبت چاپ: 3
نویسندگان: سروش پرویزی، میلاد مرادی
تعداد صفحه: 238
نقشه کشی صنعتی 2
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: ولی اله پناهی زاده، علی پورکمالی انارکی
تعداد صفحه: 184
آشنایی با مهندسی برق و گرایش های آن (ارتباطات، الکترونیک، قدرت، و کنترل)
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: شهریار شیروانی مقدم
تعداد صفحه: 322
نقشه کشی صنعتی 1
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علی پورکمالی انارکی، زهرا شکرامیز، ولی ...
تعداد صفحه: 280
متون انگلیسی عمومی
نوبت چاپ: 10
نویسندگان: جمال الدین جلالی پور، علیرضا هنرور
تعداد صفحه: 190
متون انگلیسی پایه + CD
نوبت چاپ: 29
نویسندگان: جمالالدین جلالیپور، عباس قاسمزاده اقدم، ...
تعداد صفحه: 192
دستور زبان انگلیسی پایه
نوبت چاپ: 22
نویسندگان: جمال الدین جلالی پور، عباس قاسمزاده اقدم، ...
تعداد صفحه: 248
برگزیده ادب و نگارش فارسی
نوبت چاپ: هشتم
نویسندگان: رسول چهرقانی، یدالله بهمنی مطلق
تعداد صفحه: 206

پیوندها