نویسنده: ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 3
اصول و کاربردهای فرامواد نوری با شبیه سازی عددی و نرم افزار لومریکال
دکتر محمود صیفوری؛ خانم فاطمه مرادیانی؛ خانم سکینه الماسی منفرد
300,000 240,000
سیستم ها و قطعات الکترو نیک نوری( جلد2)
دکتر محمود صیفوری
80,000 64,000