موضوعات: ������������
تعداد عنوان ها: 32
آزمون آلتراسونیک و کاربرد آن
دکتر حسن جعفری
27,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته
دکتر مجید شاه قلی
500,000
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000
اصول تجربی و تئوری تست موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی میرمحمدی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
180,000
اصول دینامیک گازها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی؛ آقای محمد سالاری کنگ
350,000
اصول دینامیک گازها (2)
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی
250,000
انتخاب فرآیند از طراحی تا ساخت
دکتر علی پورکمالی انارکی؛ آقای محمد احمدی؛ آقای سروش مسعودی
300,000
انتقال حرارت جابه جائی
دکتر کامران مبینی
300,000
تئوری و کاربرد هیدرولیک
علی اصفیاء؛ محمود حضرتی نژاد؛ مسعود سعیدی بروجنی
110,000
تهویه و تبرید اصول و کاربردها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای محمد رضا خانی؛ خانم فائزه احسانی درخشان؛ آقای سعید یوسفی
150,000
جوشش استخری
دکتر حمید صفاری؛ آقای امیر میرزاقیطاقی
120,000
جوشکاری فرآیندها و متالورژی
دکتر سروش پرویزی؛ آقای میلاد مرادی
750,000 600,000
جیگها و فیکسچرها
آقای هادی ایمانی؛ آقای علیرضا کفیلی یوسف آبادی
120,000
خوردگی مواد تحت گاز UF6
دکتر نوشین یساول؛ آقای حمیدرضا حسن بیگی؛ دکتر سید امیرحسین فقهی؛ دکتر حسن جعفری
550,000 440,000
دینامیک خودروهای جاده
دکتر علی علی رحمانی هنزکی؛ آقای احد فروندی
150,000
دینامیک ماشین
آ. اچ سونی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی
300,000
راهنمای تعمیرات پژو 405
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد؛ آقای امیر فتوحی
140,000
ریاضیات مدل سازی حرارتی
آقای محمد حسین پور؛ آقای علی پورکمالی انارکی؛ آقای رامین محمدپور
170,000
ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
250,000
طراحی قیدها و بندها
دکتر محمد حسین پور؛ آقای امید روحانی رفتار؛ خانم مهنوش رسا؛ خانم الهه الیاسی؛ آقای گئونیک آزادکلی
100,000
طراحی و تکنولوژی قالب ها و فرآیندهای کشش
آقای هادی ایمانی؛ آقای سید حامد میرزاده
150,000
کنترل اتوماتیک ریون و تشریح کامل مسائل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
48,000
مبانی و کاربرد های انرژی زمین گرمایی ( به همراه cd)
دکتر جاماسب پیرکندی؛ دکتر علی میرمحمدی
180,000
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(1)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000
مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید(2)
آقای علی اکبر عظمتی؛ آقای مجید میرزابیگی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه