تعداد عنوان ها: 30
مقدمه ای بر فوتونیک
دکتر سعید علیائی
750,000
مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال و کاربردهای آن
دکتر شهریار شیروانی مقدم
90,000
مهندسی لیزر و مخابرات نور فضای ازاد
دکتر سعید علیائی؛ خانم الناز قهرمانی راد
300,000
مهندسی نگهداری ماشینهای الکتریکی گردان
آقای مهران کاویانی؛ آقای سید محسن حسینی؛ آقای علیرضا مهاجر
150,000
موتورهای القایی خطی (تحلیل، طراحی و مدلسازی)
دکتر عباس شیری؛ دکتر عباس شولایی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه