موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 12
اصول تکنولوژی ریخته گری
دکتر امیر عابدی؛ خانم مریم کرمی
100,000 80,000
اصول ریخته گری فلزات
خانم امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
75,000 60,000
ریخته گری آلیاژهای آهنی
دکتر امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
160,000 128,000
شکل دهی ریخته گری و نیمه جامد
دکتر امیر عابدی؛ آقای امیر ممدوح وزیرآبادی؛ آقای رسول صالحی سیاوشانی
150,000 120,000
شناخت چوب ( ساختار، شیمی، فیزیک و مکانیک چوپ)
خانم پانته آ عمرانی
200,000 160,000
شیمی فیزیک مواد
دکتر حسن جعفری؛ آقای مهدی شیری
200,000 160,000
فرهنگ نامه تخصصی متالورژی
آقای حسین کلانتر؛ آقای مسعود یوسفی؛ آقای حجت الله زیاری
290,000 232,000
فناوری تولید الیاف شیشه
دکتر محمد رنجبران
30,000 24,000
فناوری ساخت درهای چوبی
حسین رنگاور
150,000 120,000
فناوری ماشینهای صنایع چوب
دکتر محمد غفرانی؛ دکتر غنچه رسام؛ آقای محمد علی نیکنام
150,000 120,000
ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب
دکتر حسین رنگاور؛ آقای علی کوه پیما
50,000 40,000
موریانه های ساختمانی
دکتر داوود پارساپژوه؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر حمیدرضا تقی یاری؛ دکتر غنچه رسام
62,000 49,600