موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 13
اصول تکنولوژی ریخته گری
دکتر امیر عابدی؛ خانم مریم کرمی
52,000
اصول ریخته گری فلزات
خانم امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
75,000
درختان معطر و صنعت عطر
دکتر پانته آ عمرانی
600,000 480,000
ریخته گری آلیاژهای آهنی
دکتر امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
160,000
شکل دهی ریخته گری و نیمه جامد
دکتر امیر عابدی؛ آقای امیر ممدوح وزیرآبادی؛ آقای رسول صالحی سیاوشانی
150,000
شیمی فیزیک مواد
دکتر حسن جعفری؛ آقای مهدی شیری
200,000
فرهنگ نامه تخصصی متالورژی
آقای حسین کلانتر؛ آقای مسعود یوسفی؛ آقای حجت الله زیاری
290,000
فناوری تولید الیاف شیشه
دکتر محمد رنجبران
30,000
فناوری ساخت درهای چوبی
حسین رنگاور
150,000
فناوری ماشینهای صنایع چوب
دکتر محمد غفرانی؛ دکتر غنچه رسام؛ آقای محمد علی نیکنام
150,000
ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب
دکتر حسین رنگاور؛ آقای علی کوه پیما
50,000
موریانه های ساختمانی
دکتر داوود پارساپژوه؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر حمیدرضا تقی یاری؛ دکتر غنچه رسام
62,000