کنترل کننده‌های FACTS با معرفی تکنولوژی جدید ترانسفورماتور SEN تئوری، مدل‌سازی و کاربردها

3,360,000 ریال 4,200,000