تعداد عنوان ها: 35
مفاهیم پایه در انرژی و معماری
دکتر محمد جواد مهدوی نژاد؛ آذین صانعی؛ نسیم اسلامی راد
580,000 464,000
مکان پایدار
دکتر حمیدرضا عظمتی
150,000 120,000
مناظر و مرایا (پرسپکتیو)
آقای محسن ترقی جاه
120,000 96,000
نظریه پایداری اجتماعی و مجتمعهای مسکونی
دکتر اسماعیل ضرغامی
250,000 200,000
نظریه در معماری منظر
آقای سایمون سوافیلد؛ دکتر محسن فیضی؛ دکتر مهدی خاک زند؛ دکتر سینا رزاقی اصل
250,000 200,000
نظریه های طراحی شهری بر روی برخی نظریه های ...
دکتر سینا رزاقی اصل؛ خانم فاطمه جم
80,000 64,000
هنر در دنیای کودکان
دکتر محسن حسن پور؛ دکتر آتوسا اعظم کثیری؛ آقای مسعود ایلوخانی
75,000 60,000
ویژگی های فضاهای خاص خردسالان با رویکرد معماری و شهرسازی
دکتر مسعود علیمردانی؛ دکتر حکمت امیری؛ خانم ریحانه آرام
130,000 104,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه