تعداد عنوان ها: 31
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:
43,000 ریال

Gis ArcView

آمار چند متغیره کاربردی برای علوم رفتاری

1,200,000 ریال 1,500,000

آمار کاربردی به زبان ساده ( ویراست 17 SPSS)

98,000 ریال