موضوعات: �������� ��������
تعداد عنوان ها: 33
Gis ArcView
دکتر جلال ولی الهی
43,000
SYSTAT و نرم افزار تحلیلی آماری
دکتر جلال ولی الهی
25,000
آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی
دکتر اعظم انارکی فیروز؛ خانم آرزو واعظ نائینی
800,000 640,000
آمار چند متغیره کاربردی برای علوم رفتاری
دکتر شهرام واحدی
1,500,000 1,200,000
آمار کاربردی به زبان ساده ( ویراست 22 SPSS)
دکتر رضا نجاتی؛ حمیدرضا اشرفی
150,000
آموزش فیزیک
دکتر فاطمه احمدی؛ محمد احمدی
55,000
آموزش و پرورش محیط زیست
دکتر جلال ولی الهی
75,000
اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دکتر باهره عربشاهی؛ شیوا مسعودی؛ دکتر مرجانه صمدی زاده
50,000
اصول و مبانی GIS
دکتر مهدی عربی؛ خانم سارا حق بیان
200,000
انواع سیمان: معرفی سیمان سنگ آهک - رس کلسینه
دکتر امیر طریقت؛ خانم فاطمه ارباب
600,000
جبر و روش تدریس ( حلقه ها )
دکتر حمیدرضا میمنی
15,000
جبر و روش تدریس ( گروه ها )
دکتر حمیدرضا میمنی؛ دکتر علی زعیم باشی
15,000
جمعیت و تنظیم خانواده
دکتر علیرضا ذاکری
30,000
چند جمله های امگا و سادانه های نانو ساختار
دکتر مجتبی قربانی؛ دکتر سید علیرضا اشرفی؛ خانم مریم جلالی؛ آقای محمدعلی حسینزاده
60,000
راهنمای پایه برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم الهام عبدالله میرزایی؛ خانم اکرم السادات نکوئی
24,000
روش تحقیق در علوم تجربی
دکتر فائزه فاضلی؛ خانم فریده فاضلی
200,000
ریاضیات ترسیمی
محمد حسین مصباحی؛ اشرف حنیفه
60,000
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد1)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ خانم ندا حجاری
80,000
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد2)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ ندا حجاری
80,000
شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم
دکتر مریم صباغان؛ آقای محمد گودرزی
140,000
طرح های آماری در علوم زیستی
دکتر فائزه فاضلی؛ آقای علیرضا رهی
45,000
کندوکاوی در مفاهیم آنتروپی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه