تعداد عنوان ها: 176
اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محمد باقری
150,000 120,000
اصول فیلترهای تطبیقی و تحلیلی عملکرد آنها
دکتر محمد شمس اسفندآبادی
250,000 200,000
اصول مخابرات بی سیم نوری، مبتنی بر دیودهای نورانی
دکتر سعید علیائی؛ خانم فرزانه ابراهیمی
250,000 200,000
اصول مهندسی شبکه (جلد1)
فرامرز گیوکی
39,000 31,200
اصول مهندسی شبکه ( جلد2)
آقای فرامرز گیوکی
39,000 31,200
اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دکتر باهره عربشاهی؛ شیوا مسعودی؛ دکتر مرجانه صمدی زاده
50,000 40,000
اصول و کاربردهای فرامواد نوری با شبیه سازی عددی و نرم افزار لومریکال
دکتر محمود صیفوری؛ خانم فاطمه مرادیانی؛ خانم سکینه الماسی منفرد
300,000 240,000
اصول و مبانی GIS
دکتر مهدی عربی؛ خانم سارا حق بیان
200,000 160,000
اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیشرو
دکتر حسین صفرزاده؛ دکتر محمود احمدی شریف؛ دکتر علیرضا ذاکری
40,000 32,000
انتخاب فرآیند از طراحی تا ساخت
دکتر علی پورکمالی انارکی؛ آقای محمد احمدی؛ آقای سروش مسعودی
300,000 240,000
انتقال حرارت جابه جائی
دکتر کامران مبینی
300,000 240,000
انرژی و آلودگی هوا
دکتر حسن یوسفی؛ آقای امیرحسین میرآبادی؛ خانم فاطمه باجمانلو؛ خانم سحر قلعه؛ خانم سیده مهسا موسوی
400,000 320,000
انگلیسی برای دانشجویان برق
جمال الدین جلالی پور
50,000 40,000
انگلیسی برای دانشجویان فیزیولوژی ورزشی
دکتر علیرضا رمضانی؛ نهال رمضانی
35,000 28,000
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی خودرو
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
50,000 40,000
انگلیسی تخصصی برای مهندسی ساخت و تولید
دکتر نصراله بنی مصطفی عرب؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای عباس حسینی
50,000 40,000
بارگذاری ساختمانها
دکتر موسی مظلوم
120,000 96,000
بتن های الیافی توانمند
دکتر موسی مظلوم؛ آقای سجاد میرزا محمدی
75,000 60,000
بتن های توانمند و کاربرد آن
دکتر موسی مظلوم؛ دکتر علی اکبر رمضانیانپور
50,000 40,000
بدن سازی تخصصی والیبال
دکتر امیرحسین منظمی؛ دکتر علی امامی؛ آقای علی رشیدی غفاربی
300,000 240,000
برگزیده ادب و نگارش فارسی
دکتر رسول چهرقانی؛ دکتر یدالله بهمنی مطلق
300,000 240,000
بهداشت روانی و آسیب شناسی کاربردی در مدارس
دکتر نجف طهماسبی پور
300,000 240,000
به سوی یک معماری موفق (17 گام برای دانشجویان معماری)
دکتر جمالدین مهدی نژاد؛ آقای علی صادقی حبیب آباد
250,000 200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه