تعداد عنوان ها: 176
فنون مدیریت
آقای مصطفی قنادها
30,000 24,000
فنون یادگیری برای زبان آموزان ایرانی
دکتر مهرک رحیمی
35,000 28,000
فوتبال (1و2)
آقای عباس بنیان
50,000 40,000
کتابنامه (ویراست پنجم-پاییز 95)
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
کریستال های فوتونی؛ افزاره ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها
دکتر سعید علیائی؛ آقای احمد محب زاده بهابادی
200,000 160,000
کندوکاوی در مفاهیم آنتروپی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی
25,000 20,000
گزیده ی منظومه های نظامی
دکتر یداله بهمنی مطلق
200,000 160,000
ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب
دکتر حسین رنگاور؛ آقای علی کوه پیما
50,000 40,000
مبانی روانشناسی محیطی
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم ملیحه باقری؛ آقای کسری حسن پور؛ خانم مریم حیدرزاده
300,000 240,000
مبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازه ها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
110,000 88,000
مبانی مدل سازی SOC با SystemC & SystemC-AMS
دکتر پرویز امیری؛ خانم منا خزایی زاده
200,000 160,000
مبانی و کاربرد های انرژی زمین گرمایی ( به همراه cd)
دکتر جاماسب پیرکندی؛ دکتر علی میرمحمدی
180,000 144,000
متون انگلیسی پایه + CD
دکتر جمالالدین جلالیپور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
350,000 280,000
متون انگلیسی عمومی
آقای جمال الدین جلالی پور؛ آقای علیرضا هنرور
150,000 120,000
مجموعه آثار فکاهی و طنز
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
200,000 160,000
مجموعه جامع مصالح شناسی دفتر اول: آجر در معماری (زیبایی و کارایی ها)
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم سید زهرا سیدین خراسانی
450,000 360,000
مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی
دکتر سید زین العابدین موسوی؛ دکتر پرویز امیری؛ آقای محمد صادق میرزاجانی دارستانی
300,000 240,000
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
دکتر حسین صفرزاده؛ دکتر محمود احمدی شریف؛ دکتر علیرضا ذاکری
250,000 200,000
مدیریت منابع انسانی مقدماتی (از تئوری تا عمل)
دکتر حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا ذاکری
250,000 200,000
مسکن سازی پایدار (اصول و کاربرد)
دکتر اسماعیل ضرغامی
80,000 64,000
معادلات دیفرانسیل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
160,000 128,000
معماری مدارس آینده
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ آقای مهدی پهلوانی
200,000 160,000
معماری مدارس پایدار
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر سمیه پورباقر
660,000 528,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه