انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 
تعداد عنوان ها: 179
1404 پیام برای مدیران 1404
آقای مصطفی قنادها
200,000 160,000
Academic Writing
دکتر مریم مشکوه
32,000 25,600
Gis ArcView
دکتر جلال ولی الهی
43,000 34,400
Pspice تحلیل مدارهای الکتریکی
آقای امیر مسعود سوداگر
4,000 3,200
SYSTAT و نرم افزار تحلیلی آماری
دکتر جلال ولی الهی
25,000 20,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی؛ آقای امراله کوهی فائق
180,000 144,000
آرامش در خانه ایرانی
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل؛ خانم سیده اشرف سادات
300,000 240,000
آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی
دکتر اعظم انارکی فیروز؛ خانم آرزو واعظ نائینی
800,000 640,000
آزمون آلتراسونیک و کاربرد آن
دکتر حسن جعفری
27,000 21,600
استاتیک
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ مهرداد نوری خاجوی
200,000 160,000
آنتن های پچ مایکرواسترپ (ویرایش دوم)
خانم فاطمه گران؛ آقای پویا گودرزی؛ آقای سجاد شهباززاده
1,500,000 1,200,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته
دکتر مجید شاه قلی
500,000 400,000
اصول پردازش تصاویر دیجیتال
دکتر محمد شمس اسفندآبادی؛ آقای ابو الفضل احمدی
150,000 120,000
اصول تجربی و تئوری تست موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی میرمحمدی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
180,000 144,000
اصول دینامیک گازها
دکتر محمدرضا علیگودرز؛ آقای مرتضی نیازی؛ آقای سید محمد وحید جلیلی؛ آقای محمد سالاری کنگ
350,000 280,000
اصول ریخته گری فلزات
خانم امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
75,000 60,000
اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محمد باقری
150,000 120,000
اصول فیلترهای تطبیقی و تحلیلی عملکرد آنها
دکتر محمد شمس اسفندآبادی
250,000 200,000
اصول مهندسی شبکه (جلد1)
فرامرز گیوکی
39,000 31,200
اصول مهندسی شبکه ( جلد2)
آقای فرامرز گیوکی
39,000 31,200
اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دکتر باهره عربشاهی؛ شیوا مسعودی؛ دکتر مرجانه صمدی زاده
50,000 40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه